REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO


1. ORGANIZATOR

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku.

 

2. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest przedstawienie w pracach plastycznych sytuacji/zdarzeń, z którymi dzieci stykają się w domu, w kontaktach z innymi, w czasie zabaw na powietrzu :

niebezpiecznych, które wpływają na zagrożenie zdrowia lub życia,
bezpiecznych, które wpływają na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

 

3. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu pułtuskiego (klasy IV-VI).

 

4. FORMA ARTYSTYCZNA

Forma artystyczna - dowolna

Format prac – arkusz papieru A 3 lub A 4

 

5. KRYTERIA OCENY

walory artystyczne pracy, realizacja założonych celów, sposób przekazania treści, pomysłowość i estetyka wykonania pracy.

 

6. ELIMINACJE

Komisja wybiera 3 najlepsze – najciekawsze  prace pod względem pomysłowości i techniki plastycznej . Prace należy wysłać/dostarczyć do końca maja 2013 roku,

na adres: Biblioteka Pedagogiczna 06-100 Pułtusk, ul. Staszica 35.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 czerwca 2013 r. o godz. 13.00 w siedzibie biblioteki.

 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW POD KIERUNKIEM NAUCZYCIELI DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!