Dobiegły końca zmagania konkursowe na temat zabytków powiatu pułtuskiego.
We wtorek, 8 maja 2012 r. obradowało jury konkursu w składzie: p. Anna Henrykowska – dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku, p. Grażyna Dzierżanowska – redaktor Tygodnika Pułtuskiego, p. Agnieszka Niesiobędzka – przedstawiciel Urzędu Miasta w Pułtusku, p. Izabela Kosiorek – kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku, p. Joanna Sobocińska – nauczyciel bibliotekarz BP w Pułtusku.

Na konkurs wpłynęły 23 prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego. Nadzór merytoryczny nad projektami sprawowali nauczyciele.

Po długich obradach wyłoniono zwycięskie prace, które w szczególny sposób zachwyciły jurorów. Wybór najlepszej z nich nie był prosty...
Uczniowie, biorący udział w konkursie, wykazali się wysokimi umiejętnościami wykorzystania technologii informacyjnej. Biegle posługiwali się aparatem źródłowym, opisującym dziedzictwo kulturowe i historyczne naszego regionu. Przy ocenie Komisja Konkursowa brała pod uwagę poprawność merytoryczną i językową wykonanej pracy, jakość artystyczną pokazu, a także zgodność wykonanej prezentacji z wymogami formalnymi regulaminu konkursu.

I miejsce i nagrodę główną jury przyznało Patrykowi Gelarowi, uczniowi kl. III b Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach. Wyróżnienia i nagrody książkowe zdobyli autorzy dwóch prac: Ewelina Rudowska z Publicznego Gimnazjum      nr 3 w Pułtusku i Adam Zaremba, uczeń Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie. Fundatorem nagród dla laureatów konkursu był Pan Grzegorz Niesiobędzki z rodziną, za co organizatorzy pięknie dziękują.

Pozostali uczestnicy za przygotowane prace otrzymali dyplomy uznania. Miłym podsumowaniem imprezy były nagrody specjalne przyznane przez dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie p. Grażynę Brzezińską oraz dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku, panią Annę Henrykowską.
Pierwsza z nich trafiła do Weroniki Sitek, uczennicy Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pułtusku - za wartość artystyczną i dostrzeżenie piękna zabytkowych koszar, szpitala i pułtuskich kamieniczek. Druga nagroda specjalna trafiła do rąk
Katarzyny Tokarskiej z kl. III a Publicznego Gimnazjum w Świerczach - za jakość artystyczną  i przedstawienie dziejów dworku Waśniewskich w Klukowie.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom miało miejsce 15 maja b.r., w siedzibie biblioteki, na zakończenie IX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
Organizatorzy serdecznie dziękują za liczne przybycie uczestnikom konkursu i ich opiekunom merytorycznym – nauczycielom.

Decyzją Komisji Konkursowej najlepsze prezentacje multimedialne zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki, Urzędu Miasta i Tygodnika Pułtuskiego, co będzie dodatkowym wyróżnieniem dla ich autorów.
Wszystkich zainteresowanych spojrzeniem młodzieży na zabytki naszego regionu zachęcamy do podziwiania prac uczniów na podanych stronach: www.bppultusk.edu.pl, www.pultusk.pl,http://pultuszczak.pl/.