Dnia 5 maja 2011 roku, został rozstrzygnięty konkurs na ekslibris naszej biblioteki. Napłynęło wiele prac, wszystkie spełniły wymogi regulaminu i zostały złożone w terminie. Prace oceniło jury, w składzie: nauczyciel bibliotekarz Dorota Karkowska - przewodnicząca, Aldona Nalewajk - zastępca dyrektora Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela, Barbara Zbrzezna - instruktor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej oraz nasza koleżanka Joanna Sobocińska, nauczyciel bibliotekarz.

Po konsultacjach i burzliwych dyskusjach wyłoniono zwycięzcę i wyróżniono prace dwóch uczniów. Pierwszą nagrodę przyznano Wiktorii Nicoletcie Stasiak z Zespołu Szkół nr 4 z Klasami Sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku - opiekun Pani Mariola Michalska. Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Marcinkowska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku (opiekun Pani Małgorzata Karkowska) oraz Patryk Osiński z Zespołu Szkół nr 4 z Klasami Sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku (opiekun - Pani Mariola Michalska).

Autorzy wyłonionych prac otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

Wszystkie prace wyeksponowano na wystawie pokonkursowej w holu Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku.