Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w interaktywnym konkursie wiedzy na temat: Życie i twórczość Bolesława Prusa. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego, a także wszystkich zainteresowanych twórczością tego wybitnego pisarza.

            Każdy z uczestników konkursu wypełni test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań o zbliżonym stopniu trudności.

Rejestracja na stronie internetowej biblioteki następuje – w przypadku ucznia - za zgodą nauczyciela polonisty.           
Termin konkursu przewidziany jest na marzec - kwiecień 2012 roku, a nad jego prawidłowym przebiegiem będzie czuwać specjalnie powołana komisja.          


REGULAMIN KONKURSU INTERAKTYWNEGO

„ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ BOLESŁAWA PRUSA”

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowiew Pułtusku.

2. Celem konkursu jest:

  • propagowanie i pogłębianie wiedzy o twórczości i życiu Bolesława Prusa,
  • kształcenie umiejętności zdobywania informacji z różnych źródeł,
  • kształcenie umiejętności korzystania z edukacyjnej platformy Moodle,
  • promowanie Biblioteki Pedagogicznej w środowisku lokalnym.

3. Każdy uczestnik, biorący udział w konkursie, zobowiązany jest zarejestrować się na stronie internetowej platformy. Po wejściu na platformę moodle.bpciechanow.edu.pli kliknięciu w link „Życie i twórczość Bolesława Prusa” należy utworzyć własne konto wypełniając wszystkie pola formularza. Po jego wypełnieniu i kliknięciu przycisku Utwórz moje nowe konto pojawi się komunikat o wysłaniu e-maila na skrzynkę pocztową użytkownika. Aktywacji własnego konta należy dokonać poprzez kliknięcie w link zawarty w treści e-maila. Zalogowanie się na stronę konkursu wymaga tylko wypełnienia pola NAZWA UŻYTKOWNIKA i HASŁO. Ocenie komisji nie podlega logowanie się na platformie, a wiedza na temat życia i twórczości Bolesława Prusa. Do rozwiązania testu można przystąpić tylko 1 raz.

4. Uczestnik konkursu wykonuje zadania indywidualnie, wybierając jedną prawidłową odpowiedź.

5. Za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź przysługuje 1 punkt.

6. O zwycięstwie decyduje czas, w jakim uczestnik udzieli prawidłowych odpowiedzi

na pytania konkursowe.

7. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej www.bppultusk.edu.pl.

8. Laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o miejscu i terminie wręczenia nagród.


Poniżej przedstawiamy wykaz literatury pomocniczej do konkursu.

1. Bachórz Józef, Bolesław Prus, [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. 6, Pozytywizm, Bochnia [etc.] (2004), s. 339-390.
2. Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut. T. 17 vol. 1, Bolesław Prus, oprac. Teresa Tyszkiewicz, Warszawa 1981.
3. Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, red. Jakub A. Malik, Lublin 2009.
4. Fita Stanisław, „Placówka” Bolesława Prusa, Warszawa 1980.
5. Gloger Maciej, Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu, Bydgoszcz 2007.
6. Kulczycka-Saloni Janina, Nowelistyka Bolesława Prusa, Warszawa 1969.
7. Kulczycka-Saloni Janina, Prus Bolesław, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, Warszawa 1985, s. 241-242.
8. Pieścikowski Edward, Bolesław Prus, Warszawa 1977.
9. Warneńska Monika, Warszawskim szlakiem Prusa, Warszawa 1978.