Przedstawiciele nagrodzonych Grup z opiekunami 
W ostatnich latach coraz większe znaczenie ma edukacja dla bezpieczeństwa. Jest to spowodowane szybkim rozwojem cywiliza-
cji, stosowaniem nowych technologii, mają- cych na celu polepszenie warunków życia, ale stwarzających nowe rodzaje zagrożeń. Identyfikowanie niebezpieczeństw, zapo- bieganie ich negatywnym skutkom oraz uczenie, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych jest podstawowym zadaniem, przed którym stoją nauczyciele. Nadmienić warto, że nasza placówka włączyła się do realizacji tych działań i przeprowadziła szereg zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole i poza szkołą, wspomagając przy tym nauczycieli w ich trudnej pracy
i realizując priorytety MEN na rok szkolny 2012/2013. Stąd też pomysł na ogłoszenie konkursu plastycznego Bezpiecznie przez życie, który jest podsumowaniem naszej całorocznej pracy i wskaźnikiem wiedzy zdobytej przez uczniów.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych powiatu pułtuskiego, a jego celem było: przedstawienie w pracach plastycznych sytuacji/zdarzeń, z którymi dzieci stykają się w domu, w kontaktach z innymi, w czasie zabaw na powietrzu :
niebezpiecznych, które wpływają na zagrożenie zdrowia lub życia,
bezpiecznych, które wpływają na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

W dniu 3 czerwca 2013 roku w siedzibie biblioteki odbyło się posiedzenie komisji w składzie: 1. Dorota Karkowska – przewodnicząca (Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku), 2. Izabela Kosiorek – członek (kierownik Biblioteki Pedagogicz- nej w Pułtusku), 3. Joanna Sobocińska – członek (Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku). Komisja dokonała przeglądu 19 nadesłanych prac, wykonanych rożnymi technikami plastycznymi biorąc pod ocenę: walory artystyczne, sposób przekazania treści, pomysłowość i estetykę wykonania. Po długim namyśle przyznała trzy równorzędne nagrody dla:

Grupy IV uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku (opiekun Małgorzata Śliwińska)

Grupy V uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku (opiekun Alina Rutkowska)

Grupy IX uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku (opiekun Kamila Krzepicka).

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu odbyła się 10 czerwca 2013 roku w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za wkład pracy
i przygotowanie uczniów do konkursu. Szczególne podziękowania składamy fundatorom atrakcyjnych nagród. Zapraszamy do oglądania nagrodzonych prac na naszej stronie www oraz wyeksponowanych w formie wystawki w czytelni biblioteki.

Konkurs przyczynił się do utrwalenia właściwych postaw podczas różnych zagrożeń życiowych.