Jury konkursoweKonkurs na prezentację multimedialną „Ciekawostki przyrodnicze najbliższej okolicy” został rozstrzygnięty. Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca - Natalia Wielechowska z Nadbużańskiego Parku Krajobrazowe- go, Izabela Kosiorek i Dorota Karkowska – reprezentujące bibliotekę - 6 czerwca 2013 r. z wielką przyjemnością obejrzała nadesłane 22 prezentacje.
Po długich obradach wyłoniono zwycięskie prace, które swoją estetyką zachwyciły jurorki, a przy tym odzwierciedlały praw- dziwą przyrodniczą pasję ich autorów.
Uczniowie, biorący udział w konkursie, wykazali się wysokimi umiejętnościami wykorzystania technologii informacyjnej. Biegle posługiwali się aparatem źródłowym.
Przy ocenie komisja konkursowa brała pod uwagę poprawność merytoryczną i językową wykonanej pracy, jakość artystyczną pokazu, a także zgodność wykonanej prezentacji z wymogami formalnymi regulaminu konkursu. Nie bez znaczenia było też wykorzystanie własnych zdjęć i opatrzenie ich samodzielnym komentarzem autora.

Nagrodę główną komisja konkursowa przyznała Bartoszowi Chimkowskiemu, uczniowi kl. I b Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku – za pietyzm i pięknie przygotowany pokaz ptaków najbliższej okolicy – Rybitwy Zwyczajnej, Mysikrólika Zwyczajnego, Orzechówki Zwyczajnej – z właściwym podłożeniem ich głosów,
II miejsce zdobył Rafał Krasa, uczeń kl. III b Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku – za jakość artystyczną i cenne komentarze własne w przygotowanej prezentacji,
III miejsce uzyskał Cezary Radecki, uczeń kl. II Publicznego Gimnazjum w Obrytem – za jakość artystyczną, dużą wartość merytoryczną i piękne echa leśnej polany w przygotowanej prezentacji.
Ponadto jury konkursu przyznało wyróżnienia dla:
Piotra Teklińskiego, ucznia kl. I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przy Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku – za wszechstronne przedstawienie walorów środowiska przyrodniczego Mazowsza i zaprezen- towanie własnych zdjęć w przygotowanym pokazie,
Damiana Biernackiego, ucznia kl. I b Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku – za jakość artystyczną i wnikliwe przedstawienie SZLAKU BOBRA w przygotowanej prezentacji,
Sebastiana Pawlaka, ucznia kl. III b Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku – za jakość artystyczną i przedstawienie fauny i flory Puszczy Białej w przygotowanym pokazie.

Pozostali uczestnicy i wszyscy nauczyciele otrzymali podziękowania i pamiątkowe dyplomy za udział w zmaganiach konkursowych.

   Niestety, ze względu na uchybienia regulaminowe – niezakodowanie prac i ujawnienie nazwisk, nie wszyscy uczniowie mogli ubiegać się o nagrody przewidziane przez Organizatora. Wielka szkoda, bo prezentacje były naprawdę bardzo ładne…
Na przyszłość bardzo prosimy o uważne zapoznawanie się z regulaminem konkursu i jego przestrzeganie.

     Jury było pod wrażeniem zwłaszcza jednej pracy, która z przyczyn formalnych nie mogła ubiegać się o nagrodę Organizatora, ale była wyjątkowo urzekająca. Dlatego, zupełnie poza konkursem, Kierownik Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Łochowie przyznał nagrodę specjalną dla Wojciecha Nalewajka, ucznia kl. I TA/TW przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie – za oryginalne ujęcie tematu, ciekawe komentarze własne, piękne zdjęcia i prawdziwą pasję w opisie ŻWIROWNI i jej ekosystemu w przygotowanej prezentacji.

   Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom miało miejsce 18 czerwca b.r. w siedzibie biblioteki.

Zespół biblioteki serdecznie dziękuje uczestnikom konkursu i ich opiekunom merytorycznym – nauczycielom. Dziękujemy także fundatorowi pięknych nagród książkowych dla laureatów konkursu. Serdeczne podziękowania składamy Pani Natalii Wielechowskiej za współpracę i cenne uwagi przy ocenie merytorycznej prac konkursowych,
a także za przekazanie uczniom i nauczycielom pamiątek promujących Nadbużański Park Krajobrazowy.

Decyzją jury najlepsze prezentacje multimedialne zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki i stronie www Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (www.parkiotwock.pl), co będzie dodatkowym wyróżnieniem dla ich autorów.
Wszystkich zainteresowanych spojrzeniem młodzieży na przyrodę naszego regionu zachęcamy do podziwiania wybranych prac uczniów na naszej stronie w zakładce PREZENTACJE KONKURSOWE (menu boczne). Pozostałe można obejrzeć w bibliotece. Zapraszamy!