W
 Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku, 24 lutego 2016 r. odbył się konkurs recytatorski „Magiczny świat książki”, do którego przystąpili laureaci wyłonieni podczas eliminacji przeprowadzonych w przedszkolach i klasach I-III szkół powiatu pułtuskiego. 

  Komisja konkursowa w składzie:

1.  Grażyna Maria Dzierżanowska – przewodnicząca  (Tygodnik    Pułtuski)
2.  Agnieszka Niesiobędzka (Wydział Edukacji, Kultury i Sportu –    Urząd Miejski w Pułtusku)
3.  Dorota Karkowska (Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku)
4.  Joanna Sobocińska (Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku)

postanowiła przyznać po jednej nagrodzie głównej w każdej kategorii:

  • w kategorii przedszkolaki i „zerówka” nagrodę główną przyznano Marii Kisiel z Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ZS nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku, 
  • w kategorii klas I-III nagroda główna przypadła Alanowi Osowieckiemu - uczniowi kl. II „d” PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku.

Ze względu na wyrównany, wysoki poziom wszystkich prezentacji, pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia w postaci nagród książkowych.   
                                                                                                                Więcej zdjęć w GALERII.