W środę, 20 kwietnia, w Bibliotece zostały ogłoszo-ne wyniki międzyszkolnego konkursu plastyczne-go „Mój ulubiony bohater literacki”, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych po-wiatu pułtuskiego oraz wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku.

 
Głównymi celami konkursu były:

 • rozwijanie zainteresowań i nawyków czytelniczych dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie wrażliwości i wyobraźni w odbiorze dzieła literackiego,
 • rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności uczniów.

Komisja konkursowa w składzie: Barbara Popielska (przewodnicząca), Piotr Mroziewicz (MCKiS w Pułtusku), Dorota Karkowska i Joanna Sobocińska (BP Pułtusk) oceniła prace wg przyjętych (podanych w Regulaminie konkursu) kryteriów, a następnie przyznała:
I miejsce dla Joanny Dobrowolskiej, uczennicy kl. V ZPO w Obrytem, Szkoły Filialnej w Zambskach Kościelnych,
II miejsce dla Magdaleny Śniegockiej, uczennicy klasy IV a PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku,
III miejsce dla Alicji Gawińskiej, uczennicy kl. V ZPO w Obrytem, Szkoły Filialnej w Zambskach Kościelnych.

Ponadto, ze względu na wyrównany, wysoki poziom przygotowanych prac, jury postanowiło wyróżnić następujących uczniów:

 • Ernesta Jeża, ucznia klasy IV a, PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
  w Pułtusku,
 • Wiktorię Zadrożną, uczennicę klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnow-skiego w Nowym Niestępowie,
 • Elizę Pudłowską, uczennicę klasy V ZPO w Obrytem, Szkoły Filialnej w Zambskach Kościelnych,
 • Gabrielę Balę, uczennicę klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem,
 • Patrycję Miętkiewicz, uczennicę klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w SOSW
  im. Anny Karłowicz w Pułtusku,
 • Annę Skórę, uczennicę kl. II Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w SOSW
  im. Anny Karłowicz w Pułtusku.

Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymały dyplomy i nagrody książkowe, zaś dla pozostałych uczestni-ków zostały przekazane dyplomy za udział w konkursie.

Najciekawsze prace (nagrodzone i wyróżnione przez komisję konkursową) można obejrzeć w zakładce Prace konkursowe na naszej stronie, zaś zmagania jury w GALERII.