31 maja w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku odbyło się wręczenie nagród laureatom regional-nego konkursu na prezentację multimedialną "Świat bez dopalaczy, narkotyków i…”. Ogłoszony przez nas konkurs był podsumowa-niem projektu edukacyjnego wspierającego szkoły w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
W ramach tego projektu biblioteka pedagogiczna podjęła szereg działań  profilaktycznych, mają-cych na celu wyposażenie młodzieży w wiedzę na temat szkodliwości zażywania substancji psycho-aktywnych. Organizowałyśmy spotkania ze spe-cjalistami, prezentowałyśmy zasoby biblioteki dotyczące uzależnień, dostarczałyśmy szkołom materiały edukacyjne.

   Mamy nadzieję, że przygotowywanie prac konkursowych było okazją do refleksji i poszerzenia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z używaniem środków odurzających i zachęciło młodzież do poszukiwania zdrowych, atrakcyjnych sposobów spędzania czasu. 

   Niektóre prezentacje były niezwykle poruszające, zachęcamy do zapoznania się z nimi na naszej stronie w zakładce Prace konkursowe (boczne menu).
  Mając na uwadze walory merytoryczne i oryginalność przygotowanych pokazów, komisja konkursowa w składzie:

  1. Beata Pawlikowska – przewodnicząca, specjalistka psychoterapii uzależnień
  2. Izabela Kosiorek – członek (Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku)
  3. Joanna Sobocińska – członek (Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku)

postanowiła przyznać następujące nagrody:

I miejsce – Kacper Rosłoński – kl. II a, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach
II miejsce – Szymon Tomczyk – kl. I a, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach
III miejsce – Paulina Mańkowska – kl. III b, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej
w Pułtusku

Wyróżnienia:
Weronika Dalecka – kl. III a, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach
Milena Bonisławska – kl. II a, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach
Anna Skóra – kl. II Publiczna szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku

Dyplomy uznania dla pozostałych uczestników konkursu.