W piątek 12 maja b.r. gościliśmy w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku  laureatów konkursu plastycznego pt. Lektury szkolne też fajne są… Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu pułtuskie-go oraz wychowanków SOSW im. Anny Karłowicz. Stanowi on jedną z kilku form podjętych przez bibliotekę działań, mających na celu rozwijanie nawyków czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 

Jury konkursowe w składzie: Barbara Popiel-ska – artysta plastyk – przewodnicząca, Piotr Mroziewicz – pracownik MCKiS, Joanna So-bocińska – nauczyciel bibliotekarz BP w Puł-tusku oceniło prace pod względem pomysłowości w ujęciu tematu, walorów artystycznych oraz wykorzystania różnorodnych technik plastycznych.

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Sylwia Dorocka, uczennica klasy V – PSP im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewo-dowie Poduchownym,
II miejsce - Nikola Cienkowska, uczennica klasy V PSP w Obrytem,
III miejsce ex aequo – Klaudia Załęska, uczennica klasy VI PSP im. bł. Jana Pawła II w Płoco-chowie i Alicja Gawińska, uczennica klasy VI PSP Filialnej w Zambskach Kościelnych

Wyróżnienia przyznano:
1. Natalii Kucińskiej, uczennicy klasy V,  PSP im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym,
2. Martcie Szajczyk, uczennicy  klasy IV, PSP w Obrytem,
3. Patrycji Ostrowskiej, uczennicy klasy VI PSP w Obrytem,
4. Wiktorii Bileńskiej, uczennicy klasy IV PSP im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uznania.
Nagrodzone i wyróżnione prace uczniów można obejrzeć w Czytelni biblioteki (do dnia 26 maja), ewentualnie w zakładce Prace konkursowe.