W Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku 12 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste podsumowanie między-szkolnego konkursu regionalnego na prezentację multimedialną „Moje marzenie, jaki zawód chcę wykonywać w przyszłości?”. Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego. Główne cele konkursu to: zachęcenie młodzieży do refleksji nad własną przy-szłością, rozwój uczniowskich pasji  i zainteresowań, rozwijanie wśród uczniów umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej, wspieranie szkół i nauczy-cieli realizujących kształcenie zawodowe.
Komisja konkursowa w swojej ocenie brała pod uwagę m.in.: poprawność merytoryczną i językową pracy, kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu oraz jakość artystyczną pokazu. 
Decyzją jury, w składzie: Janusz Borzyński - przewodniczący - Cech Rzemiosł Różnych i Przed-siębiorczości w Pułtusku, Grażyna Maria Dzierżanowska - redaktor Tygodnika Pułtuskiego oraz Dorota Karkowska - nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku laureatami zostali: 

  • Klaudia Laskowska – uczennica kl. III c PG nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku – nagroda główna - za walory merytoryczne, estetykę i wykorzystanie możliwości programów graficznych w przedstawieniu wymarzonego zawodu – grafika komputerowego,

  • Patrycja Orłowska – uczennica kl. I ZS im Bolesława Prusa w Pułtusku, Technikum, technik żywienia i usług gastronomicznych – I miejsce – za estetykę, osobiste podejście i pełne pasji przedstawienie wymarzonego zawodu – kucharza,

  • Emilia Czaplicka – uczennica kl. III c PG nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku – II miejsce ex aequo – za estetykę, ciekawe ujęcie tematu  i przedstawienie wymarzonego zawodu – bioinżyniera genetycznego,

  • Julia Borowska – uczennica kl. III c PG nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku – II miejsce ex aequo – za estetykę, ciekawe, osobiste ujęcie tematu i przedstawienie wymarzonego zawodu – ratownika GOPR,

  • Kuba Grabowski – uczeń kl. III c PG nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku – III miejsce ex aequo - za estetykę, przemyślane podejście do tematu i przedstawienie wymarzonego zawodu – inżyniera budowy,

  • Daria Sylwia Giełzakowska – uczennica kl. III b PG nr 1 im. Klaudyny Potockiej w PułtuskuIII miejsce ex aequo - za estetykę oraz przedstawienie osobistych predyspozycji do wykonywania wymarzonego zawodu – nauczycielki w-f

 Wyróżnienia otrzymali:

  • Laura Tadajewska – uczennica kl. I c PG nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku  – za estetykę przygotowanej prezentacji i przedstawienie wymarzonego zawodu – opiekuna zwierząt w zoo,

  • Oliwia Strączewska – uczennica kl. III c PG nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku – za estetykę przygotowanej prezentacji, cenne lokalne akcenty i przedstawienie wymarzonego zawodu – archeologa,

  • Daniel Grąbczewski – uczeń kl. III c PG nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku - za estetykę, ciekawe ujęcie tematu i przedstawienie wymarzonego zawodu – informatyka programisty.

 Osobom nagrodzonym serdecznie gratulujemy, zaś nauczycielom dziękujemy za współpracę.