Regulamin konkursu recytatorskiego
pod hasłem:

Kiedy myślę o Ojczyźnie…


Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku. Konkurs odbędzie się 21 lutego 2018 r. (w środę), o godz. 11.00, w siedzibie placówki (Pułtusk, ul. Staszica 35, I p.).

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych oraz wychowanków SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku. Rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas IV-V
- uczniowie klas VI-VII

Cele konkursu:
- rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
- wzmacnianie więzi z krajem ojczystym i regionem,
- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży szkolnej;

Zasady uczestnictwa:
- do dnia 31 stycznia 2018 r. należy dokonać zgłoszenia drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.), telefonicznie (23 692 27 40) lub osobiście (Pułtusk, ul. Staszica 35, I p.). Zgłoszenie powinno zawierać: dane uczestnika (imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna merytorycznego) jak też tytuł wiersza i jego autora;
- każda placówka może wytypować maksymalnie po dwie osoby w każdej kategorii,
- uczestnik przygotowuje jeden wiersz do prezentacji,
- uczeń może zaprezentować twórczość własną,
- prezentacja nie powinna przekraczać 5 min. i może być wzbogacona o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt);
- Komisja konkursowa oceniać będzie: dobór repertuaru, interpretację utworów, pamięciowe opanowanie tekstu, wrażenie artystyczne;

Uwagi końcowe:
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe za udział zaś osoby nagrodzone – nagrody książkowe. Organizator informuje, że w trakcie konkursu będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna, służąca celom promocyjnym biblioteki. Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestników na wykorzystanie zdjęć przez bibliotekę oraz publikację ich w dowolnym terminie.