W piątek 22 lutego b.r. w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Kiedy myślę o Ojczyźnie…”, wpisanego przez placówkę w uroczy-ste obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Komisja konkursowa w składzie:
1. Izabela Sosnowicz-Ptak – przewodnicząca, dyrektor MCKiS w Pułtusku,
2. Agnieszka Karkowska-Nasiadko - Wydział Edukacji i Promo-cji Urzędu Miejskiego w Pułtusku,
3. Joanna Sobocińska – Biblioteka Pedagogiczna,
uwzględniając kryteria określone Regulaminem (walory arty-styczne pracy, realizacja założonych celów, pomysłowość i oryginalność pracy) rozpatrzyła prace uczestników w dwóch kategoriach:
- uczniowie klas I-IV szkół podstawowych,
- uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i gimnazjów.

W kategorii uczniów klas I-IV szkół podstawowych nagrodzeni zostali:

  1. Julia Głowacka, kl. I Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie - I miejsce
  2. Karolina Dąbrowska, kl. I Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie – II miejsce
  3. Alicja Fliszkiewicz, kl. IV Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie – III miejsce
  4. Marta Winczewska, kl. IV Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego  w Gzowie - wyróżnienie

W kategorii uczniów  klas V-VIII szkół podstawowych i gimnazjów nagrody otrzymują:

  1. Mateusz Witkowski, kl. VI PSP im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym - I miejsce
  2. Katarzyna Arasim, kl. VI Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie – II miejsce ex aequo
  3. Wiktoria Bileńska, kl. VI Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie – II miejsce ex aequo
  4. Bartosz Kalinowski, kl. V Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie – III miejsce
  5. Natalia Kucińska, kl. VII PSP im.  Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym - wyróżnienie

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uznania za udział w konkursie. 
Nagdrody książkowe dla laureatów ufundowało Nadleśnictwo Pułtusk, zaś kalendarze ścienne przekazał Urząd Miasta Pułtusk, za co bardzo dziękujemy!