W środę, 29 maja 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku odbyło się podsumowanie międzyszkolnego konkursu regionalnego na prezentację multimedialną „Myśląc o przyszłości…”. Celami konkursu były:
▪ zachęcenie młodzieży do refleksji nad własną przyszłością,
▪ uświadomienie uczniom wartości edukacji i uczenia się,
▪ rozwijanie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej,
▪ wspieranie szkół i nauczycieli realizujących jeden z kierunków polityki oświatowej: kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami i rozwój doradztwa zawodowego.
   Posiedzenie komisji konkursowej w składzie:
1. Agnieszka Kowalska – przewodnicząca - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku
2. Agnieszka Wrzeszcz – Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
3. Izabela Kosiorek - Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku
odbyło się 23 maja 2019 r. w siedzibie biblioteki. Ilość prezentacji multimedialnych jaka wpłynęła na konkurs przerosła nasze oczekiwania.
Najważniejsze kryteria oceny:
·  kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu,
·  poprawność merytoryczna i językowa pracy,
·  jakość artystyczna pokazu,
·  zgodność z wymogami formalnymi regulaminu konkursu.
   Po zapoznaniu się z pracami komisja konkursowa przyznała:
 I miejsce dla Dagmary Wendy, uczennicy kl. VIII PSP nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku
II miejsce dla Dominiki Stachury, uczennicy kl. III c gimnazjum PSP nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku
III miejsce ex aequo dla Natalii Wróbel, uczennicy kl. VIII a oraz Bartłomieja Kornackiego, ucznia kl. VII b PSP nr 2  im. mjr. Henryka Sucharskiego w Pułtusku

Wyróżnienia dla:
Krystiana Byszewskiego, ucznia kl. VIII PSP im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie, Zuzanny Roguskiej, uczennicy kl. III gimnazjum i Jakuba Stańkowskiego, ucznia kl. VIII Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uznania za udział w konkursie.
Laureatom i pozostałym uczestnikom dziękujemy za podjęcie się trudu przygotowania prezentacji i gratulujemy wiedzy i pomysłowości. Przygotowane pokazy cechowała wysoka jakość artystyczna i duże walory merytoryczne.
Nagrodzone prace można obejrzeć w zakładce Prace konkursowe na stronie głównej biblioteki (menu boczne).