Głównym celem projektu edukacyjnego pod tytułem
„ABC dobrego wychowania” było przyswojenie
przez uczniów klasy II Publicznego Gimnazjum Specjalnego
w SOSW w Pułtusku podstawowych zasad kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach oraz wykorzystanie ich w praktyce. W ramach realizacji projektu uczniowie wykonywali różne zadania związane z tematyką projektu, m.in. uczestniczyli  w dniu 9 grudnia 2013 r. w  lekcji bibliotecznej prowadzonej przez  Dorotę Karkowską na temat zasad savoir vivre. Prowadząca rozpoczęła zajęcie
od uświadomienia celowości dobrych zachowań między ludźmi, stosowania zwrotów grzecznościowych w odpowie-dniej sytuacji, umiejętności współpracy w grupie oraz uświadomiła co to znaczy być kulturalnym. Na przykładzie bohatera utworu Pierwszy pokazała jak oceniani i postrzegani są ludzie dobrze wychowani i ci, co nie respektują tych zasad. Uczniowie mogli również obejrzeć prezentację multimedialną na temat dobrego wychowania. Poznali pojęcia (savoir-vivre, bon ton, dobre maniery, etykieta), złote zasady dobrego wychowania, zachowanie przy stole itp.  Odgrywali scenki rodzajowe w których udział wzięła Ewa Kieszek – nauczycielka z SOSW, ucząc się zachowań w różnych sytuacjach i miejscach. Zapoznali się z literaturą  zgromadzoną w naszej bibliotece.  W ten  sposób ucznio-wie zdobywali wiedzę, rozwijali samodzielność w poszukiwaniu potrzebnych informacji oraz umiejętność komunikacji.