W dniu 20.11.2014 r. w pracowni multimedialnej odbyły się zajęcia edukacyjne na których uczniowie z Publicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku mieli okazję doskonalić wiadomości zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych w zakresie pisania (wyrazy z ó, ż, rz), czytania, mnożenia, dzielenia. Utrwalali nazwy związane z rozpoznawaniem i nazywaniem owoców, warzyw oraz zwierząt i ich mieszkaniem. 
Zabawy multimedialne były atrakcją dla uczniów. Z wielkim zapałem i ochotą rozwiązywali zadania. Nie zniechęcali się przy niepoprawnej odpowiedzi, gdyż mieli możliwość powtórzyć te same czynności kolejny raz i zaznaczyć poprawną odpowiedzieć. Aplikacja Web 2. wspiera proces uczenia się, ucząc poprzez zabawę za pomocą małych interaktywnych modułów. Zajęcia tego typu rozwijają pamięć, spostrzegawczość, umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia u dzieci i młodzieży.