Dnia 1.10.2015r. w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku odbyły się warsztaty na temat „Dobre maniery są w cenie” w ramach realizacji programu profilaktycznego „Warto wiedzieć, że…” przygotowanego przez nauczycieli SP w Płocochowo. Główne cele programu to: wzmocnienie u uczniów postaw społecznie akceptowanych oraz propagowanie kulturalnego stylu życia, przypomnienie zasad savoir vivre i stosowanie ich w każdej sytuacji, motywowanie uczniów do rozwoju własnych zainteresowań i zdobywania wiedzy, popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego jako przeciwwagi dla zachowań negatywnych. Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku jako partner w działaniu - także dołożyła swoją cegiełkę do poszerzenia wiedzy na temat dobrego wychowania. Uczniowie klas IV-VI i obserwujący zajęcia nauczyciele pogłębili wiedzę i nauczyli się nowych umiejętności z zakresu dobrych obyczajów. Znają pojęcia: savoir-vivre, kindersztuba, bon ton, dobre maniery, wiedzą jak przyjmować gości i być gościem, jak kulturalnie spożywać posiłki i zachować się przy stole. Odpowiedni strój na co dzień i od święta, prezencja, powitanie, zawieranie znajomości, właściwe zachowanie podczas lekcji, w kinie, teatrze muzeum, bibliotece to kolejne zagadnienia omówione tego dnia przez prowadzącą Dorotę Karkowską i utrwalone przykładami pozytywnych postaw w kontaktach międzyludzkich. Prezentacja multimedialna, swobodne wypowiedzi uczniów, scenki, ćwiczenia praktyczne to formy wzbogacające warsztaty.