Włączając się w proces wspierania placówek oświatowych, w ramach priorytetowych zagadnień na bieżący rok szkol-ny, wyznaczonych prze MEN, w  piątek 13 listopada 2015 r. w Publicznym Gimnazjum w Gzach zostały przeprowa-dzone zajęcia profilaktyczne na temat bezpieczeństwa on-line uczniów. Wzięła w nich udział młodzież z klas II „a” i „b” oraz III „a” i „b” wraz z nauczycielami.
Głównym zagadnieniem, na temat którego prowadząca - Joanna Sobocińska rozmawiała z uczniami, były skutki prawne stosowania przemocy on-line wobec rówieśni-ków oraz omówienie procedur reagowania na poten-cjalnie zaistniałe sytuacje.
Dziś, kiedy Internet i telefonia komórkowa stanowią powszechne źródło komunikacji, szczególnie dzieci i młodzież narażone są na różnego typu akty cyber-przemocy, z którymi nie zawsze sami potrafią sobie poradzić. Często, doświadczając niepożądanych ataków on-line, zwłaszcza ze strony rówieśników, ich "świat popada w ruinę". W innym przypadku nie mają świadomości, że są OFIARAMI, czy nawet SPRAWCAMI CYBERPRZEMOCY.
Poprzez kolejne etapy zajęć prowadząca zwracała uwagę uczniów na nieobce im zachowania, które w konsekwencji  podlegają egzekucji karnej.
Do form cyberprzemocy, najczęściej stosowanych przez młodzież, mającą świadomość poniesienia konsekwencji prawnych lub znacznie częściej nie mającej tej świadomości należą: NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH, a w szczególności wizerunku, nazwiska lub pseudonimu oraz czci (w postaci zniesławienia, znieważenia). WŁAMANIA do miejsc (w Internecie), strzeżonych hasłem lub innym zabezpieczeniem. Kierowanie do rówieśników, głównie za pomocą komunikatorów społecznościowych, GRÓŹB, w postaci słów, pisma, gestów lub innych zachowań oddziaływujących na psychikę odbiorcy, w celu zmuszenia do określonego działania. Nadmierne używanie WULGARNYCH ZWROTÓW, zwłaszcza w miejscach powszechnie dostępnych w Internecie.

Kolejnym, dość często stosowanym aktem cyberprzemocy jest NĘKANIE, czyli złośliwe niepokojenie, w postaci wielokrotnego powtarzania jakiegoś działania on-line (np. bardzo częste wysyłanie komuś sms-ów, e-maili czy komentarzy pod zdjęciami lub wypowiedziami danej osoby w Internecie), wbrew woli odbiorcy.
Ważną informacją dla osób doświadczających którejkolwiek z powyższych form przemocy on-line jest posiadanie świadomości, że OFIARA cyberprzemocy ma prawo się bronić. W takiej sytuacji  istotną kwestią jest zabezpieczenie dowodów, a następnie zgłoszenie przypadku cyberprzemocy w szkole lub (w przypadku osób nieśmiałych, zalęknionych, etc., którym zabraknie odwagi, aby ujawnić swój przypa-dek) do organizacji Helpline (www.helpline.org.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  czy na bezpłatny Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa Dzieci:  800 100 100) ewentualnie na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży:  116 111 lub poprzez stronę www.116111.pl. Na poczet bezpieczeństwa uczniów w każdej szkole powinny być opracowane i wdrożone programy profilaktyczne oraz procedury reagowania na przemoc, w tym także na cyberprzemoc. Istnieją sytuacje, kiedy konieczne jest zgłoszenie sprawy do przedstawicieli organów ścigania lub do sądu rodzinnego, w myśl Ustawy o postępowaniu z nieletnimi.

Reasumując, ważnym aspektem przeprowadzonych zajęć profilaktycznych jest zaszczepienie młodzieży, młodym użytkownikom licznych narzędzi nowoczesnej technologii informacyjnej świadomości konsekwencji (ze zwróceniem szczególnej uwagi na wymiar prawny) podejmowanych działań on-line. A to, miejmy nadzieję, wpłynie na ograniczenie krzywdzących doświadczeń wśród dzieci i młodzieży – trzonu współczesnego e-społeczeństwa.