Kolejne zajęcia na temat przemocy on-line i off-line, zostały przeprowadzone w dniu 8 grudnia 2015 r., tym razem w PSP w Pobyłkowie Dużym, na prośbę dyrektora szkoły. Uczniowie klasy IV i V na co dzień nie doświadczają złych relacji od rówieśników, jednak nieobce są im formy agresji i przemocy, o jakich rozmawiała z nimi prowadząca - Joanna Sobocińska. Zarówno realizowane zadania, jak też i zabawy śródlekcyjne uświadamiały uczniów, że z agresją rówieśniczą spotykają się nader często. Zupełnie niewinne "zaczepki" lub "odzywki", które nie robią większego wrażenia na dzieciach często kwalifikują się do zachowań agresywnych (zamierzonych lub niezamierzonych). 
Znacznie większe zainteresowanie wśród uczniów wzbudziły treści dotyczące przemocy, a zwłaszcza cyberprzemocy. Ta ostatnia o tyle zaciekawiła uczniów, że uwarunkowana jest posiadaniem przez nich licznych urządzeń nowej technologii informacyjnej, jak telefony komórkowe, smartfony, tablety, komputery, etc. etc. Zdecydowana większość młodych ludzi posiada je na wyłączność, nie podlegając kontroli rodziców, ewentualnie w niewielkim tylko stopniu, nie przechodząc żadnych szkoleń i przygotowań ukierunkowanych na bezpieczeństwo zastosowania sprzętu w praktyce, nie posiadając żadnych uprawnień, które można byłoby w jakimkolwiek stopniu weryfikować. A kreatywność dziecięco/młodzieńcza, połączona z inteligencją lub jej brakiem, naturalną potrzebą badania i poszukiwania różnych rozwiązań, przynosi często zaskakujące efekty, dalekie od ogólnie przyjętych norm i zasad postępowania, czy funkcjonowania młodych ludzi w środowisku społecznym.
Inną, ważną kwestią spotkania było wskazanie uczniom drogi szukania pomocy i wsparcia w sy-tuacjach trudnych, przerastających ich wiedzę i możliwości.
Dlatego niezmiernie ważnym czynnikiem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej jest podej-mowanie i prowadzenie różnego typu działań i zajęć, naocznie ukazujących młodym użytkownikom skutki niewłaściwego korzystania z nowej technologii, przestrzegania ich przed prawnymi konsekwencjami podejmowanych działań i uświadomienie, że takowe podlegają odpowiedzialności karnej, o czym uczniowie często nie wiedzą.