Zajęcia komputerowe dla czytelników nadal trwają. Chętnych nie brakuje co nas bardzo cieszy.  

Podczas zajęć w sposób przystępny (indywidualnie) omawiane są następujące zagadnienia:
- podstawy pracy z komputerem
- tworzenie dokumentu w edytorze tekstu OpenOffice
- wyszukiwanie informacji w Internecie
- zasady tworzenia i działania poczty elektronicznej
- bezpieczeństwo w sieci
- obsługa strony internetowej BP w Pułtusku
- obsługa telefonów komórkowych  
- tworzenie prezentacji multimedialnej

Indywidualna praca z uczestnikiem eliminuje strach przed nowym, nieznanym sprzętem. Pozwala na wielokrotne powtarzanie czynności i utrwalanie zdobytej wiedzy. Daje możliwość wyboru zagadnień, elastyczny czas nauki i możliwość realizacji zajęć we wskazanym przez niego dniu.