Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września. Święto ma już 16-letnią tradycję, zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. W tym dniu w wielu miejscach i w wielu bibliotekach, a także w placówkach oświatowych, organizowane jest wspólne, głośne czytanie. Czytają aktorzy, pisarze, celebry-ci, bibliotekarze, nauczyciele i uczniowie.
Zaproszenie do czytania tego dnia w SOSW im. Anny Karłowicz przyjęła Dorota Karkowska.

Wszystkim zgromadzonym deklamowała wiersze hrabiego Fredry oraz prezentowała legendy i wesołe historyjki związane z miastem Pułtusk. Pułtusk, jak każde stare miasto, ma ich mnóstwo. Co prawda powtarzane z ust do ust, bardzo często ulegały rożnym wypaczeniom, niemniej te, które dotrwały do dnia dzisiejszego, są bardzo ciekawe i godne zacytowania jak choćby
Stary rybak czy Biskup i pastuszek.