W ramach realizacji programu przysposobienia do pracy uczniowie utrwalali wiadomości i umiejętności zdobyte wcześniej w szkole z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK). Nowe technologie informacyjno - komunikacyjne mają coraz większe znaczenie dla współczesnych zjawisk. Rośnie liczba użytkowników Internetu, rosną zasoby WWW. Technologie wkraczają w coraz to nowe dziedziny życia a komputery stają się ważnym narzędziem nauki, pracy i rozrywki, a także wiedzy. Zwiększają szanse życiowe osób niepełnosprawnych i wykluczonych.

Przeprowadzone zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów SOSW, którzy wykazali się wiedzą w zakresie darów jesieni (zwłaszcza tymi, które znajdują się w naszych spiżarniach oraz są wykorzystywane w przemyśle spożywczym i kosmetycznym). Bardzo dobrze radzili sobie w zakresie rozwiązywania krzyżówek, układanek i łamigłówek związanych ze światem zwierzęcym i roślinnym.
Zajęcia przygotowała i poprowadziła nauczyciel bibliotekarz Dorota Karkowska.