Wytyczne MKO na rok szkolny 2016/2017 zainicjowały realizację zajęć warsztatowych w klasach IV-VI szkół podstawowych na terenie powiatu pułtuskiego, na temat WARTOŚCI W ŻYCIU UCZNIA. Pierwsze spotkanie odbyło się 25 stycznia w SP im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie, w którym uczestniczyli uczniowie klasy VI wraz z nauczycielką biblioteki i języka polskiego, panią Joanną Banasiak.
Głównymi założeniami zajęć było uzmysłowienie uczniom znaczenia życia zgodnie z przyjętymi (właściwie przejętymi od rodziców) wartościami, rozróżnianie zachowań, jakie wpisują się w konkretne wartości oraz podział wartości na materialne i niematerialne, co w świadomości dzieci nie do końca ma jednoznaczne brzmienie.

W działaniach zaaranżowanych dla szóstoklasistów duży nacisk położony został na rozróżnianie i znaczenie wartości niematerialnych. Uczniowie m.in. typowali je spośród licznych, jakie zaprezentowała prowadząca, Joanna Sobocińska. Innym ważnym zadaniem było wspólne tworzenie HIERARCHII WARTOŚCI KLASY VI oraz sporządzenie na tej bazie wytycznych, będących drogowskazem do działania w grupie rówieśniczej, a także służących integrowaniu klasy.
Aby przybliżyć istotę i znaczenie GODNOŚCI i SZACUNKU prowadząca przytoczyła wybrane "Bajki filozoficzne" Michela Piquemala, których treść znakomicie wpisała się w jedną z myśli księdza Jana Twardowskiego - patrona szkoły w Gzowie: Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz bardzo żmudną pracą…