W tym roku obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) przypadły na 7 lutego 2017 r. Kampania ma międzynarodowy charakter. Z tej okazji po raz kolejny Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku zaplanowała szereg działań na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. W spotkaniu profilaktycznym Poznaj Bezpieczny Internet, którego głównym celem było zapoznanie młodzieży z mocnymi i słabymi stronami Internetu oraz przygotowanie ich do bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w wirtualnym świecie udział wzięła młodzież z SOSW oraz uczniowie z LO im. Piotra Skargi wraz z nauczycielami. Zajęcia miały formę pogadanki, uczniowie dyskutowali, dzielili się swoimi doświadczeniami i wyciągali wnioski. Podczas zajęć młodzież poznała m.in. zasady bezpiecznego korzystania z sieci, czym jest netykieta oraz jak zachować się w trudnych sytuacjach i kogo o nich informować. 

Uczniowie SOSW obejrzeli film edukacyjny Owce w Sieci, mówiący o zagrożeniach związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. Kreskówki bazują na klasycznej opowieści walki dobra ze złem. Występują w nich postacie archetypowe: mądry Baca, naiwny Jasiek, dzielny Gajowy, niewinne owce i barany oraz złe wilki. Kreskówki odwołują się do motywów ludowych – akcja rozgrywa się w szałasie na hali, bohaterowie przytaczają tradycyjne porzekadła, posługują się gwarą. Opowieści odzwierciedlają jednak współczesną kulturę dziecięcą i młodzieżową, obecny styl życia. Zakończenie każdej bajki zawiera morał, mówiący jak uniknąć zagrożeń. 
Film Cyberprzemoc, którego fabuła dotyka kwestii zagrożeń, związanych z nadmiernym korzystaniem z portali (na co młodzi internauci często nie zwracają należytej uwagi) obejrzała młodzież z LO im. Piotra Skargi.
W okresie ferii zimowych uczniowie z pułtuskich placówek, aktywnie odwiedzający naszą bibliotekę, uczestniczyli w działaniach na rzecz bezpiecznego Internetu poprzez tworzenie plakatów z dekalogiem cyfrowego obywatela. Obejrzeli filmy z serii Krasnoludki 2.0, które dotyczą kwestii bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii w zakresie rozsądnego i kulturalnego korzystania z portali społecznościowych, netykiety, czyli zasad savoir vivre w sieci, a także bezpiecznego zawierania znajomości za pośrednictwem Internetu. Zaprezentowany przez Dorotę Karkowską i Joannę Sobocińską materiał edukacyjny pokazał i utrwalił bezpieczne sposoby korzystania z Internetu z poszanowaniem zasad PRAWA oraz UWZGLENIENIEM POTRZEB I PRAW INNYCH UŻYTKOWNIKÓW.