Kolejne zajęcia z cyklu Wartości w życiu ucznia zostały przeprowadzone w PSP im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie, na zaproszenie pani dyrektor Ewy Bochenek.
Uczniowie klasy VI (pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza Joanny Sobocińskiej z BP w Pułtusku) realizowali liczne działania, które wyobrażały znacze-nie wartości niematerialnych, jak: godność, szacunek, uczciwość, tolerancja czy umiar. Wskazywali, jakie cechy ważne są w życiu młodego człowieka, a także jakimi wartościami i postawami powinni kierować się uczniowie, którzy już za niespełna kilka lat będą dokonywali pierwszych, ważnych wyborów w swoim życiu. Zanim to jednak nastąpi, już dziś każdy z tych młodych ludzi powinien kształtować własne nawyki i przyzwyczajenia, aby nabyć i wyćwiczyć ważne w życiu cechy/wartości, jak: odpowiedzialność, systematyczność, sumienność, wytrwałość w działaniu/dążeniu do celu, pracowitość, kreatywność  ale też uprzejmość, koleżeńskość, punktualność, prawdomówność, czy sprawiedliwość...
Szóstoklasiści przyjęli do świadomości, że bycie najstarszą klasą w szkole łączy się z pewnymi zobowiązaniami względem nauczycieli oraz młodszych kolegów i koleżanek. Jako najstarsi wśród uczniów swoją postawą i zachowaniem winni świadczyć przykładem oraz być wzorem do naśladowania. Dlatego w oparciu o wspólnie wypracowaną hierarchię wartości klasy VI, uczniowie omówili zachowania właściwe i pożądane w życiu codziennym klasy i społeczności szkolnej.  
Wykorzystując fachową literaturę oraz aktywizujące metody pracy, prowadząca uświadamiała uczniom, że w życiu ważniejszym jest BYĆ, niż MIEĆ, w myśl słów księdza Jana Twardowskiego, czy też zacnego patrona szkoły, bł. Jana Pawła II, który sam w sobie stanowi przykład ŻYWYCH WARTOŚCI dla wielu Polaków:  Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli być, i chce więcej mieć, nie po to aby bardziej być, lecz by doznać w życiu najwięcej przyjemności…