W dniu 9 listopada 2017 r. sześciolatki z Miejskiego Przedszkola nr 4 z Oddzia-łami Integracyjnymi brały udział w zajęciach przygotowanych przez Dorotę Karkowską nauczyciela bibliotekarza Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku 11 listopada – Święto Niepodległości. Celem zajęć było: rozwijanie poczucia przynależności narodowej, poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny, zapoznanie z historycznymi wydarzeniami, słuchanie, śpiewanie hymnu naro-dowego, utrwalenie nazw symboli narodowych. Prowadząca zapoznała przed-szkolaków z tematem zajęć. Wyjaśniła, dlaczego 11 listopada jest jednym z najważniejszych dat w kalendarzu - Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Przez 123 lata Polacy i ziemie polskie były pod zaborami: rosyjskim, niemieckim i austriackim, a Polska jako państwo nie istniała na mapach świata. Dzięki bohaterstwu polskich żołnierzy, którzy 11 listopada 1918 r. wywalczyli wolność dla naszej Ojczyzny, dzisiaj możemy radośnie spędzać czas w przedszkolu i poza przedszkolem. Po czym odczytała treść legendy „O Lechu, Czechu i Rusie”, w której to opisane zostały początki państwa polskiego oraz symbole i barwy narodowe. Nauczyciel bibliotekarz wspomniał o wspaniałej historii kraju, a także o tych Polakach, którzy rozsławili Polskę na świecie (Mikołaj Kopernik, Józef Piłsudski, św. Jan Paweł II). Po czym wszyscy wysłuchali i odśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego" w pozycji stojącej, zachowując stosowną powagę.
Zajęcia zostały wzbogacone o zagadki, wiersze o ojczyźnie m.in., wiersz „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy oraz place plastyczne. Symbole narodowe - flaga i godło narodowe Polski zostały namalowane  przez dzieci z zgodnie z przyjętymi zasadami.