W listopadzie uczniowie klasy IIIa PSSP dP nawiązali współpracę z Biblioteką Pedagogiczną w Pułtusku. Pierwsze spotkanie miało formę wycieczki edukacyjnej, której celem w ramach preorientacji zawodowej było poznanie środowiska pracy bibliotekarza. Dorota Karkowska zapoznała uczniów z pracą bibliotekarza oraz scharakteryzowała osobę, która mogłaby pracować na stanowisku pomocnika bibliotekarza i wspierać jego pracę. Oprowadziła po placówce, zwracając uwagę na specyfikę pomieszczeń: czytelni, wypożyczalni, pracowni multimedialnej (ICIM), czy też magazynu czasopism. Zapoznała z księgozbiorem, regulaminem korzystania ze zbiorów oraz przedstawiła grupę docelową, która korzysta z tego  księgozbioru. Podczas odwiedzin w Bibliotece  Pedagogicznej uczniowie poszerzyli swoje wiadomości na temat biblioteki, dowiedzieli się, co trzeba zrobić, aby zostać czytelnikiem biblioteki, jak ułożone są książki na półkach, z jakich czasopism można korzystać oraz jak należy zachowywać się w bibliotece. Nauczyciel bibliotekarz przygotował również prezentację multimedialną, która nawiązywała do historii powstania bibliotek od czasów starożytnych, aż po dzień dzisiejszy. Poznali dzieje książki; czyli jak powstawały pierwsze książki, różnice między książką rękopiśmienną a drukowaną, sławne osoby, które pracowały w bibliotece (wieszcz narodowy Adam Mickiewicz, Stefan Żeromski, Papież Pius XI, Mao Tse Tung, Iwona Pawłowicz – tancerka i jurorka programu telewizyjnego: „Taniec z Gwiazdami” itd.) oraz wiele innych ciekawostek związanych z biblioteką. Uczniowie zostali  poinformowani, że w bibliotece można również korzystać z bezpłatnego Internetu. Spotkanie zakończyło się testem sprawności i umiejętności na pomocnika bibliotekarza, w którym okazało się jakie predyspozycje i umiejętności powinna posiadać osoba ubiegająca się o pracę na tym stanowisku.
Prelekcja związana z zawodem bibliotekarza wsparta o ciekawe pomoce dydaktyczne, połączona z wykorzystaniem aktywności uczniów przyczyniła się do poznania jednego z wielu zawodów i zapewne wyzwoli w uczniach o mniejszych możliwościach intelektualnych chęć do pracy.