Na temat hejtu z uczniami klas VI i VII PSP im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie rozmawiała nauczyciel bibliotekarz Joanna Sobocińska z Biblioteki Pedago-gicznej w Pułtusku.
Tematyka spotkania wpisała się w hasło tegorocz-nych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) - „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.
Młodzież szkolna z Płocochowa dysponuje niemałą wiedzą w zakresie omawianego zagadnienia, jednak-że podejmowane na lekcji działania pozwoliły nie tylko na utrwalenie posiadanych już wiadomości, ale i wzbogacenie ich o nowe. 
Ważnym elementem spotkania było omówienie sposobów reagowania na wpisy hejterskie, zwł. na forach społecz-nościowych, procedur zgłaszania użytkowników hejtujących do administratorów stron (głównie Facebooka, czy Youtube’a) bądź blokowania kont tychże użytkowników, na skutek ich agresywnej aktywności. Prowadząca wskazała uczniom adresy stron on-line (m.in. www.hejtstop.pl) oraz numer bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży (116 111, czynnego codziennie, od godz. 12.00 do godz. 2.00 w nocy), gdzie osoby poszkodowane, obrażane, szykanowane, wyśmiewane, nieradzące sobie z problemem znajdą pomoc specjalistów.
Ponadto przekonywała uczniów, że hejterskie komentarze, opinie, świadczą wyłącznie o hejterze, a nie o nas! Nie należy ich lajkować, udostępniać, czy odpowiadać hejtem na hejt.
Uwrażliwiła na fakt, że wszyscy musimy przyłożyć wszelkich starań, aby wspólnie tworzyć i dbać o kulturalną przestrzeń on-line, wolną od agresji i przemocy, a nasyconą szacunkiem do siebie i innych użytkowników.
Te i inne treści prezentowały krótkie filmiki edukacyjne, merytorycznie wzbogacające spotkanie, w poniedziałek 19 lutego.