Mówiąc o bezpiecznym internecie mamy również na myśli zagrożenia, jakie czyhają w sieci, a także jak możemy ustrzec przed nimi nasze pociechy.
Zważywszy na fakt, że „dzieci jak i młodzież urodzeni i wychowani w czasach, kiedy nowoczesne techno-logie były już powszechnie dostępne, NIE ZNAJĄ świata bez internetu (…) Nazywani przez socjologów cyfrowymi tubylcami nie dzielą rzeczywistości na wirtualną i realną (on-line i off-line). Dla nich świat jest jeden. W ich codziennym życiu nowe media są nieustannie obecne" . (https://www.edukacja.fdds.pl)
Dlatego odpowiedzialnym zadaniem dla dorosłych (rodziców i nauczycieli), zwanych cyfrowymi imi-grantami, którzy posiadają umiejętność oddzielania świata on-line od realnego jest zadbanie o przekazanie wiedzy i rozwój świadomości młodego pokolenia na temat zagrożeń w internecie, które są wszechobecne i każdy użytkownik, prędzej czy później może się na nie natknąć.

O tym, jak rozpoznać hejterskie poczynania oraz w jaki sposób młody człowiek powinien zareagować na nie, będąc świadkiem bądź ofiarą tych wyjątkowo agresywnych działań, rozmawiała z uczniami klas V-VII PSP im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie nauczyciel bibliotekarz Joanna Sobocińska, w piątek 2 marca 2018 r.
Omawiane podczas zajęć zagadnienia, merytorycznie uzupełnione krótkimi filmami edukacyjnymi, miały na celu zobrazowanie problemu, omówienie jego przyczyn i konsekwencji, a także wskazanie kilku podstawowych zasad, służących niwelowaniu bądź eliminowaniu potencjalnej lub doświadczonej przez uczniów w świecie wirtualnym mowy nienawiści.
W głównej mierze to od posiadanej wiedzy i wykształconej świadomości zależy w jakim stopniu uczniowie będą potrafili obronić się przed zjawiskiem hejtu.

(Osobom zainteresowanym zjawiskiem hejtu polecamy ciekawy artykuł Paszkiewicz Anety : Hejterzy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2014, nr 9, s. 27-33)