Uczniowie z pułtuskich szkół podstawowych i młodszych klas gimnazjalnych tegoroczne ferie zimowe w naszej placówce spędzali bardzo aktywnie. Czas upływał nie tylko na zabawie (zajęcia plastyczne, gry komputerowe, oglądanie filmów, zabawa w teatr - dzieci odegrały krótką inscenizację na podst. "Bajki o Czerwonym Kapturku" Ch. Perrault'a), ale również na zajęciach edukacyjnych. Pod czujnym okiem p. Doroty Karkowskiej – nauczyciela bibliotekarza podejmowali próbę zredagowania własnego życiorysu, korzystając przy tym ze słowników, np. Słownika pisarzy polskich. Pani Dorota zwróciła uwagę na gromadzenie niezbędnych danych osobowych i właściwe, chronologiczne uporządkowanie ich. Zdobyta przez uczniów umiejętność z pewnością zostanie wykorzystana w celu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Radość i uśmiech towarzyszyły im w trakcie zimowego wypoczynku. Po zajęciach w bibliotece dzieci mogły rownież korzystać z różnorodnych form wypoczynku zimowego przygotowanego przez inne placówki kulturalno-oświatowe istniejące w naszym mieście.