W dniu 15.10 2012 r. odbyła się  lekcja  biblioteczna dla uczniów II klasy LO im. Piotra Skargi w Pułtusku na temat: Budowa czasopisma. Młodzieży towarzyszyła pani Agnieszka Burczyńska - nauczycielka WOS-u i przedsiębiorczości. Uczniowie zapoznali się z księgozbiorem biblioteki, katalogiem OPAC, a następnie w czytelni biblioteki nauczyciel bibliotekarz Dorota Karkowska przypomniała im wiadomości - pojęcia: prasa, czasopismo, gazeta, rodzaje czasopism, ze względu na częstotliwość ukazywania się, na treść oraz różny typ odbiorców. Zapoznała uczniów z budową czasopisma (elementy: tytulatura, metryka – stopka redakcyjna, artykuły, stałe działy i rubryki, spis treści), prezentując przy tym czasopisma znajdujące się w placówce.                                                      


Podział czasopism:

Ze względu na częstotliwość

Ze względu na treść

Ze względu na typ odbiorcy

- dzienniki (ukazują się codziennienp. Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza)      

- tygodniki (Polityka, Wprost)                 

- dwutygodniki (ukazują się co dwatygodnie, np. Cogito),                              

- miesięczniki (raz w miesiącu,np. Wiedza i Życie, Claudia)

- dwumiesięczniki (co dwa miesiące, np. Fizyka w Szkole),

- kwartalniki (np. Kwartalnik Pedagogiczny),

- półroczniki,

- roczniki,

- naukowe (np. Wiadomości
Ekologiczne, Świat Nauki)    
 - fachowe (np. Polonistyka)
- urz
ędowe (np. Dziennik Ustaw) 
- popularnonaukowe (np. Wiedza i Życie)                                                                              

- dziecięce (np. Kubuś Puchatek)
 - młodzieżowe (np. Victor Junior)
- kobiece (np. Twój Styl, Naj)
- dla hobbystów
(np. W
ędkarstwo)

 

Budowa czasopisma:

1. TYTULATURA (okładka czasopisma)

- tytuł, podtytuł,

- nr bieżący i ciągły czasopisma,

- data wydania,

- częstotliwość ukazywania się,

- cena,

- ISSN (międzynarodowy znormalizowany numer czasopisma)

- Nr indeksu (zawierający zestawienie wybranych elementów zawartości czasopisma)

2. STOPKA REDAKCYJNA (metryka czasopisma)

- zawiera informacje o składzie redakcji (red. naczelny, zespół redakcyjny), adresie

redakcji, nakładzie, warunkach prenumeraty,

3. STAŁE DZIAŁY, RUBRYKI

- Działy – części czasopisma, w których zamieszcza się artykuły o podobnej

tematyce (np. wydarzenia z kraju) lub źródle informacji (np. listy do redakcji)

- Rubryka – część tekstu czasopisma o niewielkich rozmiarach, która pojawia się pod

stałym tytułem i w tym samym miejscu, w każdym numerze pisma.

 

Po wykładzie nauczycielka utrwaliła przekazaną wiedzę w formie ćwiczeń. Uczniowie mieli za zadanie prześledzić budowę i znaleźć stałe elementy układu treści podanych czasopism.

Na koniec uczniowie wskazali na funkcję czasopisma: „...jest źródłem informacji...”