8 października 2012 r. odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów II klasy LO im. Piotra Skargi Biblioteka pedagogiczna głównym sprzymierzeńcem w procesie kształcenia użytkowników informacji. Młodzieży towarzyszyły panie: Marta Juzepczuk - nauczyciel bibliotekarz i Aneta Lesińska - nauczycielka języka angielskiego.

Celem przeprowadzonych przez nas zajęć było wykształcenie umiejętności wyszukiwania i odbioru informacji zawartych w dokumentach niepiśmienniczych (elektronicznych).
Ćwiczenia przy komputerach zaszczepiły młodym czytelnikom motywację do samokształcenia, dociekliwość poznawczą i twórczy krytycyzm wobec wyszukanych informacji.

Mamy nadzieję, że dzięki wizycie w bibliotece uczniowie zdobyli niezbędne kompetencje do właściwego wyszukiwania i selekcjonowania informacji, a dzięki nauce nawigacji po katalogu OPAC nabyli umiejętność twórczego wykorzystania naszych zasobów piśmienniczych i niepiśmienniczych.