Dnia 26 września 2018 r. w Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi odbyły się zajęcia dla dwóch grup dzieci sześcioletnich, dotyczące bezpieczeństwa, pt. NIE OBCEMU!
Celem zajęć było nabycie przez dzieci umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach mogących stanowić dla nich zagrożenie. Na spotkaniu przedstawione zostały takie sytuacje, które są niebezpieczne i mogą powodować: kradzieże, włamania do domu, uprowadzenia, utratę zdrowia a nawet życia poprzez kontakt z osobą niebezpieczną. Przedszkolaki poznały przyjaciół małych dzieci (Policja, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna itp.) i zapamiętały numery alarmowe. Potrafiły ponadto w miarę szybko podać zwięzłą informację o zdarzeniu dorosłemu i są w pełni świadome konsekwencji fałszywych alarmów.
Wykorzystane w zajęciach różnorodne metody i formy pracy (opowiadania, wiersze, scenki rodzajowe, zabawa ruchowa, quiz – wybór właściwego  zachowania, ilustracje) przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa dzieci oraz wytworzenia naturalnych odruchów obronnych w zakresie unikania zagrożeń. Prace plastyczne grupy Skrzatów były dopełnieniem i zwieńczeniem zajęć oraz doskonałym sposobem utrwalenia wiedzy na temat omawianego zagadnienia.
Zajęcia poprowadzone przez Dorotę Karkowską nauczyciela bibliotekarza  podobały się zarówno przedszkolakom jak i nauczycielom – gdyż w pełni utrwaliły zasady zachowania i postępowania w stosunku do obcych ludzi. Inspiracją dla nauczyciela bibliotekarza do przeprowadzenia zajęć była informacja w TVP o eksperymencie jaki przeprowadzono w parku z udziałem dorosłego - nieznajomego, który zwabiał dzieci do siebie dronem (największy hit ostatnich miesięcy), a następnie oddalał się z nimi. Eksperyment pokazał lekkomyślność i ufność zarówno dzieci jak i ich rodziców siedzących nieopodal zajętych konwersacją ze znajomymi.