Joanna Sobocińska nauczyciel bibliotekarz BP w Pułtusku włączyła się uroczystość obchodów Święta Niepodległości w Przedszkolu Miejskim nr 5. W dniu 7 listopada zaprezento-wała dzieciom z grupy Krasnoludki i Biedronki Legendę o Lechu, Czechu i Rusie, wykorzystując do tego celu Teatrzyk Kamishibai.
Podczas spotkania utrwalone zostały symbole narodowe oraz przybliżono nazwy stolic Polski.
Krzewienie wartości patriotycznych wśród dzieci uzupełnione zostało występami wszystkich grup przedszkolnych, także o tematyce patriotycznej oraz odśpiewaniem 4 zwrotek hymnu narodowego, w pozycji zasadniczej, przez całą społeczność przedszkolną.