10 grudnia br. w PSP im ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie odbyły się zajęcia dotyczące fonoholizmu. Młodzież, pod okiem Joanny Sobocińskiej, nauczyciela bibliotekarza BP w Pułtusku, uczyła się rozpoznawać ryzykowne zachowania, prowadzące do uzależnienia od smartfona i internetu. Uczniowie poznali też pokrewne zjawiska, jak nomofobia, FoMo czy phubbing, które nierzadko można zaobserwo-wać na co dzień. O tym, jak ustrzec się przed uzależnieniem od smartfonów i internetu zastanawiali się pracując w grupach a następnie prezentowali swoje stanowiska na forum klasy. Zauważyli, że zjawisko dotyczy nie tylko ludzi młodych, niepełnoletnich, ale bardzo często ludzi dorosłych, bez względu na ich wiek, płeć, pochodzenie czy wykształcenie… Uczniowie dostrzegli też, że rozwój technologii zdominował nasze życie, że rodzice powinni wyznaczać dzieciom granice w korzystaniu z urządzeń mobilnych, że „w rodzinach powinniśmy uczyć się spędzania czasu ze sobą”, budowania relacji bez udziału telefonów, komputerów czy TV. Dowiedzieli się, że istnieją fundacje, świadczące całodobową (lub wielogodzinną) darmową i anonimową pomoc specjalisty-czną w zakresie uzależnień, jak Fundacja ITAKA 800 080 222 lub od lat działająca Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (DDS) 116 111.
Na podsumowanie zajęć obejrzeli krótki film pt. Wyloguj się do życia, którego przesłaniem było ostrzeżenie uczniów przed niebezpiecznym nadmiernym korzystaniem z internetu zarówno przez smartfony, jak i przez komputer.