24 stycznia b.r. w naszej placówce gościli uczniowie klasy VI c PSP nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku wraz z nauczycielką p. Mariolą Michalską. Termin spotkania nieprzy-padkowy, niemalże zbiegł się z centralnymi obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI), przypadającymi w tym roku na dzień 11 lutego. Tematyka zajęć dotyczyła odpowiedzialnego korzystania młodzieży szkolnej ze smartfonów

Uczniowie pracując w grupach prezentowali przyjęte w swoich domach, ustalone wspólnie z rodzicami zasady, dotyczące korzystania z telefonów komórkowych, zastanawiali się, które z nich są dobre, realne, a które warto byłoby przedyskutować, doprecyzować, ponieważ są niepraktyczne i przynoszą odwrotny skutek od zamierzonego.

Prowadząca, nauczyciel bibliotekarz, Joanna Sobocińska, omówiła niewłaściwe nawyki korzystania z tele-fonów komórkowych, zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Zwróciła uwagę uczniom, że aby zmniejszyć intensywność korzystania ze smartfonów, warto wypracować nowe, atrakcyjne nawyki, rozwijać swoje pasje i zainteresowania off-line. Innym skutecznym sposobem kontrolowania swojej aktywności on-line, jaki prowadząca podała za przykład, jest planowanie czasu, poprzez wyznaczanie granic czasowych, np. w postaci planowania kolejnego dnia.
Przy ogromnej atrakcyjności prezentowanych w internecie treści, dostępu do różnorodnych aplikacji oraz form relaksu jakie stwarza smartfon, jest to niezwykle trudne zadanie dla młodego użytkownika, wymagające dyscypliny osoby zainteresowanej i konsekwencji w działaniu. Dlatego ważne jest, aby od najmłodszych lat świadomie uczestniczyli w tym rodzice dzieci, nie tylko wskazując właściwe normy korzystania z telefonów komórkowych, ale także dając swoim pociechom dobry przykład i wzór do naśladowania.