W dniu 21.01.2020 r. grupa uczniów i wychowawców z SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku uczestniczyła w zajęciach z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Głównym celem spotkania było wykorzystywanie TIK w procesie kształcenia, poznawanie i utrwalanie wiadomości z różnych dziedzin nauki oraz rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów zgodnie z obowiązującymi kierunkami polityki oświatowej na rok 2019/2020.
Podczas zajęć uczniowie korzystali z niezwykle interesujących darmowych aplikacji komputerowych rozwijających ich zdolności. Prowadząca spotkanie Dorota Karkowska nauczy-ciel bibliotekarz by uatrakcyjnić zajęcia wykorzystała również gry dydaktyczne: Poznaj zawody i Cztery pory roku. Gry dostarczyły uczniom wiadomości na temat różnych zawo-dów i narzędzi potrzebnych do ich wykonywania, poszerzyły wiedzę o otaczającym ich świecie.                  

Wykorzystanie narzędzi TIK w procesie lekcyjnym pomoże uczniom polubić, poznać i zrozumieć nie tylko matematykę, ale i inne przedmioty, zaś używanie gier planszowych przyczyni się do twórczego myślenia, rozwijania wyobraźni, zachęci do współdziałania i planowania pracy.