W dniu 24 stycznia 2020 roku uczniowie klasy III d PSSP d P wraz z nauczycielką Mariolą Żebrowską skorzystali z zaproszenia Doroty Karkowskiej nauczyciela bibliotekarza i przybyli z wizytą do Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku. Inspiracją i motywacją do zorganizowania takiego spotkania było ogłoszenie nowego święta: Dnia Nauki Polskiej, które według przedstawionego projektu miałoby być „wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa”.

Nowe święto ma być obchodzone 19 lutego. Data ta nie jest przy-padkowa. Tego dnia urodził się Mikołaj Kopernik, który w uznaniu wybitnych osiągnięć miałby zostać patronem Dnia Nauki Polskiej.

Celem spotkania zorganizowanego dla uczniów było: - rozwijanie zainteresowania życiem i osiągnięciami Mikołaja Kopernika, - kształtowanie umiejętności poprawnego, wielozdaniowego wypowiadania się, - wzbogacanie wiadomości na temat Układu Słonecznego, - doskonalenie umiejętności sprawnego dodawania i odejmowania liczb. Prowadząca spotkanie opowiedziała słuchaczom o Mikołaju Koperniku, układzie słonecznym, wyjaśniła zjawisko ruchu obrotowego Ziemi.

Następnie uczniowie mieli możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się komputerem; wykorzystywania go jako narzędzia edukacyjnego i źródła informacji. Podczas wykonywania zadań uczniowie utrwalali wiedzę odnośnie różnych profesji i aktywności zawodowej oraz niezbędnych predyspozycji do wykonywania określonych zawodów.

Uczestnicy rozwiązywali również zadania utrwalające zdobytą wiedzę, przygotowane przez organizatorkę spotkania oraz zadania w programie http://LearningApps.org/.  

Zajęcia  cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, nie tylko z Ośrodka ale też z PSP nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku, którzy zawsze chętnie biorą w nich udział.