Październik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Pierwsze jego obchody odbyły się w 1999 r., zainicjowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. Jego celem jest rozwój bibliotek szkolnych we wszystkich krajach. W 2020 r. hasłem Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych jest „z książką ci do twarzy”.
Dorota Karkowska, pracownik biblioteki, by zaakcentować rolę i współpracę z bibliotekarzami szkolnymi powiatu pułtuskiego przesłała gotowe do realizacji scenariusze zajęć biblioterapeutycznych, zapro-ponowała edukacyjne gry online umożliwiające naukę przez zabawę podając linki do aplikacji oraz zaprosiła uczniów do zabawy (gry plan-szowe) – np. z dostosowaną do potrzeb młodszych graczy wersją Scrabble, Jengi czy Dobble. Granie pobudzi dziecięcą wyobraźnię, a przede wszystkim zbuduje pozytywne skojarzenie z biblioteką jako miejscem, w którym miło spędza się czas.