Tekst bajki i konspekt lekcji przygotowała i przesłała do szkół Dorota Karkowska pracownik biblioteki z propozycją do wykorzystania przez wychowawców świetlic oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką. Zainteresowani tematyką przyjaźni i jako pierwsi przesłali do biblioteki dokumentację w postaci zdjęć nauczyciele z Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem.

Dnia 29 października odbyły się zajęcia na temat przyjaźni. Głównymi celami było: uświadomienie potrzeby przyjaźni, kształtowanie umiejętności odnajdywania i nazywania cech prawdziwej przyjaźni (przyjaciela). Po przeczy-taniu i omówieniu bajki M. Molickiej Bajka o dwóch ołówkach uczniowie uzasadniali potrzebę posiadania przyjaciela, wymieniali cechy przyjaciela, wskazywali warunki trwałej przyjaźni oraz cechy i zachowania świadczące o przyjaźni. Następnie przeszli do pracy w grupach. Grupa pierwsza otrzymała pudełko „ze skarbami”. Z wielu różnych przygoto-wanych przez nauczyciela karteczek z cechami i zachowaniami dotyczącymi przyjaźni uczniowie wybierali 6 najwa-żniejszych ich zdaniem. Naklejali na promienie słońca. Grupa druga – uczniowie sami wymyślali i spisywali cechy i zachowania świadczące o prawdziwej przyjaźni. Wybierali 6 najważniejszych, układali piramidę priorytetów. Nauczyciel wyjaśnił, jak należy ułożyć taką piramidę. Na zakończenie zajęć zabawa - „Stajemy w kole” - „Stoimy ramię przy ramieniu, możemy być wielcy w oka mgnieniu, możemy też być całkiem mali, ale nigdy nie będziemy sami”. 

Motto: "MOŻESZ GROMADZIĆ PRZERÓŻNE SKARBY, ALE NAJCENNIEJSZĄ RZECZĄ JEST PRAWDZIWY PRZYJACIEL..." (sentencja św. Jana Chryzostoma Paska)

Scenariusz zajęć nt. przyjaźni zrealizowany został także w Przedszkolu Miejskim nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku

Do Krainy Przyjaźni wybrali się również wychowankowie oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku