Zbliżające się  święto 11 Listopada skłoniło  pracownika  biblioteki do przesłania placówkom oświatowym materiałów i pomocy naukowych na temat Narodowego Święta Niepodległości oraz informacji o zawodzie żołnierza dawniej i dziś. Poświęcenie i odwaga czyni ten zawód niezwykłym.
Opracowania historyczne pokazują postawy, wartości i czyny nie tylko polskich żołnierzy ale też żołnierzy z innych części świata.