21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Celem tego święta jest upowszechnienie wiedzy na temat różnorodności językowej na świecie, podkreślenie roli języków ojczystych oraz promocja wielojęzyczności.

Tematem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w roku 2022 jest „Wykorzystywanie technologii do wielojęzycznego uczenia się: wyzwania i możliwości”. Jak podaje unesco.pl temat ten „odnosi się do roli techno-logii w rozwoju edukacji wielojęzycznej i wspieraniu rozwoju oraz powszechnego dostępu do wysokiej jakości nau-czania i uczenia się dla wszystkich”. Więcej informacji na ten temat:
https://www.unesco.pl/article/1/21-lutego-miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego-1/

Dużym problemem jest to, że co najmniej 40% z 7000 języków używanych na całym świecie jest zagrożonych. Najbardziej narażone na wymarcie są języki rdzenne, które zazwyczaj nie są nauczane w szkołach ani używane w przestrzeni publicznej.

Aby zmobilizować społeczność międzynarodową do promowania, ochrony i rewitalizacji języków rdzennych Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło Międzynarodową Dekadę Języków Rdzennych 2022-2032. Więcej informacji na ten temat : https://www.unesco.pl/765/

UNESCO stworzyło także Atlas Języków Zagrożonych, http://www.unesco.org/languages-atlas/ w nim kataloguje języki, którym grozi wymarcie.

Nasza biblioteka włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Języków Obcych i zachęca do zaznajomienia się z jego historią oraz misją. A służy temu m.in.Quiz dostępny online
https://view.genial.ly/61f7a125a9549d0018d77fad/interactive-content-quiz-miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego

Cele Quizu:
-  kształtowanie zachowań patriotycznych poprzez uświadomienie roli języka ojczystego;
- uwrażliwienie na problem wymierania wielu języków;
- wzbogacenie wiedzy z zakresu historii i językoznawstwa;
- promowanie działań na rzecz ochrony języka jako dziedzictwa kulturowego;
- zachęcanie do nauki języków obcych;
- zapoznanie z częścią działalności UNESCO.

Quiz stanowi świetną pomoc dydaktyczną dla uczniów z klas IV-VIII, ale każda osoba niezależnie od wieku może dzięki niemu dowiedzieć się czegoś nowego.

https://view.genial.ly/61f7a125a9549d0018d77fad/interactive-content-quiz-miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego

 

Także sześciolatki z Przedszkola Miejskiego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku, we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną (nauczycielką Dorotą Karkowską) przyłączyły sie do obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego