Podstawowym zadaniem biblioteki jest propagowanie czytelnictwa. Jedną z form upowszechniania czytelnictwa są wystawki związane z rocznicami i wydarzeniami w danym roku.

Wystawki organizowane w naszej bibliotece cieszą się dużym zainteresowaniem wśród czytelników.
21 marca b.r. (w pierwszy dzień wiosny) młodzież z ZSZ im. J. Ruszkowskiego wraz z wychowawczynią Panią Dorotą Sobocińską odwiedziła naszą bibliotekę, by poznać księgozbiór i obejrzeć małą wystawkę w czytelni biblioteki, poświęconą twórczości Jana Nepomucena Potockiego (1761 - 1815), polskiego pisarza (tworzącego w jęz. francuskim), podróżnika, polityka, historyka, etnografa, pierwszego archeologa polski, badacza starożytności słowiańskich, w 250. rocznicę jego urodzin.

Wystawka miała charakter edukacyjny. Młodzież, pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza Doroty Karkowskiej - poszerzyła i uzupełniła wiedzę zawartą w uczniowskim podręczniku.