Relacja powstała na podstawie obserwacji i przemyśleń uczestniczek konferencji, jak również materiałów przygotowanych przez Organizatorów.

Brałyśmy udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 –nowoczesność na bazie tradycji" zorga-nizowanej w dniach 23-24 maja 2013 r. przez Bibliotekę Główną oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.      
Celem konferencji było nakreślenie kierun-ków rozwoju zawodu bibliotekarza 2.0 w kontekście potrzeb użytkowników oraz ofert ośrodków kształcących bibliotekarzy. Problematyka obejmowała szeroki zakres tematów związanych z działalnością bibliotek i bibliotekarzy, edukacją dla bibliotek, ewolucją zawodu na tle rozwoju narzędzi komunikacji i rosnących wymagań użytkowników.
Konferencja była areną wymiany przemyśleń i doświadczeń między innymi na temat: jaką wiedzę, umiejętności
i kompetencje powinien posiadać współczesny bibliotekarz/specjalista informacji.
Czy powinien rozwijać swe umiejętności w zakresie technologii informacyjnej? Czy może w zakresie kontaktów
z użytkownikiem. Które z tradycyjnych umiejętności zawodowych pozostały nadal aktualne?
Rozwój nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych spowodował upowszechnienie pojęć Web 2.0 oraz biblioteka 2.0. Wśród najczęściej wskazywanych atrybutów biblioteki 2.0 wymienia się m.in. zastosowanie serwisów społecznościowych do komunikacji z użytkownikami oraz do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty. Jednakże biblioteka nie stanie się „dwuzerowa” wyłącznie dzięki nowoczesnym narzędziom informatycznym i profilowi na Facebooku. Nie mniej istotny jest odpowiednio wykwalifikowany pracownik, otwarty na wprowadzenie innowacji, wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające mu wykorzystać osiągnięcia technologii informacyjnej – BIBLIOTEKARZ 2.0. Charakteryzuje się on przede wszystkim innowacyjnym i kreatywnym podejściem do kształtowania usług bibliotecznych, posiada łatwość komunikacji z użytkownikami, analizuje ich potrzeby i wymagania wyciągając wnioski, potrafi szybko podejmować dobre decyzje i nie ustaje w dążeniu do uzyskania najwyższej jakości usług bibliotecznych. Według jednego z badaczy Bibliotekarz 2.0 to „guru ery informacji”.
Program konferencji był niezwykle bogaty, autorzy referatów przedstawili badania i różnorodne doświadczenia
z zakresu Biblioteki 2.0 w Polsce i na świecie.
Nam było niezwykle miło usłyszeć o szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną
w Ciechanowie na platformie Moodle - referat Małgorzaty Stanuli z Instytutu Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pt. „Rynek szkoleń dla bibliotekarzy
w Polsce”.


Na zakończenie dziękujemy i kłaniamy się nisko Organizatorom:

  • za przygotowanie konferencji, dzięki której upewniłyśmy się, że jesteśmy Bibliotekarzami 2.0,
  • za okazję odwiedzenia Jamy Michalika – gdzie czułyśmy ducha Młodej Polski,
  • za wizytę w klubie „Bakałarz” – gdzie przeszła nam senność po wyczerpującym dniu,
  • za KRAKÓW, co nie wymaga uzasadnienia.