W listopadowe popołudnie w Przedszkolu Nr 4
w Pułtusku odbyło się spotkanie dla dzieci, ich rodziców i zaproszonych gości (wśród nich nasza koleżanka Dorota Karkowska) poświęcone życiu
i twórczości Juliana Tuwima. Pomysł na wieczor-nicę w tej oto placówce zrodził się w związku z ogłoszonym przez Sejm ROK 2013 ROKIEM JULIANA TUWIMA. Przygotowana prezentacja multimedialna w sposób dowcipny ukazała lata życia tego pisarza. Wiersze poety, znane nam wszystkim, pięknie recytowały przedszkolaki i ich rodzice. W występach nie zabrakło udziału kadry pedagogicznej. Przebrani w stroje własnej aran-żacji, niczym aktorzy sceny polskiej, odegrali śpiewająco postaci z wiersza Rzepka. Na zakończenie piosenkę Czesława Niemena z tekstem J. Tuwima Wspomnienie wykonała Urszula Pych, wychowawczyni jednej z grup przedszkolnych. Piękna piosenka, piękne wykonanie…

Gratuluję Dyrekcji Przedszkola Nr 4 w Pułtusku pomysłu, zdolnych wychowanków i wspaniałej kadry nauczycielskiej.