Za nami kolejna konferencja zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu System Doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.

Program spotkania przedstawiał się następująco: 

  • Efektywne doskonalenie nauczycieli (dr Jacek Strzemieczny, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej)
  • Strategie uczenia się (Danuta Sterna, autorka publikacji „Uczę się w szkole”)
  • Strefa Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji – z zastosowaniem metody open space (Joanna Soćko, Ośrodek Rozwoju Edukacji)
  • Rola dyrektora w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i rozwoju szkoły (Wanda Wojnowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku)
  • Kompetencje Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji warunkujące efektywne wsparcie szkoły w procesie jej rozwoju (Renata Flis, SORE)
  • Jak pracują nauczyciele? – wyniki badań krajowych i międzynarodowych – prezentacja przygotowana przez Instytut Badań Edukacyjnych (dr Zofia Zasacka, dr Monika Czajkowska, dr Dorota Campfield, Jacek Staniszewski, Jakub Lorenc, dr Wojciech Grajkowski, dr Dominika Walczak).

W trakcie tej trzydniowej konferencji uczestnicy wysłuchali wielu wystąpień, brali udział w sesjach warsztatowych, w czasie których zastanawiali się, w jaki sposób przedstawiane propozycje wdrożyć w swojej pracy. Ponieważ to właśnie wdrażanie skutecznych metod jest kluczowym elementem decydującym o jakości pracy szkoły. Nie sam udział w szkoleniach, lecz dopiero wykorzystanie w pracy z uczniami wiedzy i umiejętności zdobytych na tych szkoleniach decyduje o tym, że w szkole mogą zajść pozytywne zmiany.

A polska szkoła wymaga zmian. Przedstawione wyniki badań wskazują na to, że wciąż uczymy w sposób tradycyjny, wykorzystując przede wszystkim metody podawcze, wygłaszane ex cathedra, zajęcia lekcyjne są organizowane wokół treści i ćwiczeń z podręcznika – nie angażujemy uczniów w przebieg zajęć, nie potrafimy uczyć poprzez wzmacnianie samodzielnych działań oraz dialogu z innymi uczniami i nauczycielem.

A najbardziej skuteczne metody pracy nauczycieli to: analiza prac uczniów, doskonalenie i obserwacja lekcji oraz spacer edukacyjny. Podstawą tych metod jest współpraca nauczycieli. Zgodnie z tym co powiedziała Dominika Walczak z Zespołu Badań Nauczycieli IBE o efektach doskonalenia nauczycieli decyduje wspólna praca nauczycieli nad konkretnymi zagadnieniami związanymi z uczeniem się uczniów.

Wspomaganie pracy szkół to trudne zdanie, które stoi obecnie przed SORE, a już od 2016 r. będzie zadaniem pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych.

Różne formy doskonalenia organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pozwalają pracownikom wymienionych instytucji przygotować się do nowych zadań i nadchodzących zmian.