Dnia 8 października w  siedzibie ZNP  Warszawa (Śródmieście) odbyła się konferencja dla rodziców i nauczycieli, w której uczestniczyła Dorota Karkowska. Poświęcona była aktualnym zagadnieniom bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież.

Celem konferencji było podniesienie wiedzy i świadomości osób dorosłych dotyczącej bezpieczeństwa ich dzieci w Internecie, przedstawienie aktualnych zagrożeń występujących w sieci oraz zapoznanie z najlepszymi praktykami w zakresie mądrego, dobrego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu przez najmłodszych internautów. Podczas konferencji wyłoniono kilku nauczycieli, którzy otrzymali certyfikat Trenera Bezpiecznego Internetu i będą  promować bezpieczny Internet w swoim środowisku lokalnym.

Organizatorem konferencji  jest Fundacja Odkrywców Innowacji, patronat honorowy sprawuje MEN, Rzecznik Praw Dziecka i ORE, zaś sponsorem konferencji jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Na przełomie września i października 2015 r. zostanie zrealizowanych 16 bezpłatnych konferencji w głównych miastach Polski z udziałem ekspertów ds. bezpiecznego Internetu.
  

Charakterystyka niektórych zjawisk

Najczęstsze zagrożenia, na jakie narażone są dzieci w Internecie:

•       niebezpieczne kontakty

•       cyberprzemoc

•        nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych  z prawem

•        nieświadome udostępnianie informacji (np. numerów kart, adresów, haseł)

•        uzależnienie od Internetu, zaburzenie relacji z rówieśnikami w realnym świeci

•        kontakt z materiałami zawierającymi treści nieodpowiednie do wieku dziecka

Kontakt z niebezpiecznymi treściami.

Dzieci korzystające z Internetu narażone są na kontakt z materiałami, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ich psychikę

Do niebezpiecznych treści zalicza się filmy, zdjęcia, teksty:

•       o charakterze pornograficznym,

•       prezentujące przemoc,

•       promujące zagrażające zdrowiu i życiu postawy i zachowania (np.: hazard, używki, uczestnictwo w sektach, anoreksję)

Szkodliwe treści

•       Mogą sprawić, że świat staje się dla dziecka niezrozumiały, zagrażający i przestanie czuć się w nim bezpieczne.

•       Mogą skłonić dziecko do podjęcia działań na szkodę swoją lub innych ludzi (w tym do działań niezgodnych z prawem).

•       Mogą doprowadzić do kontaktów z osobami, które mają wobec dziecka złe intencje.

•       Kontakt z treściami pornograficznymi zaburza rozwój psychoseksualny dziecka.

•       Kontakt z treściami zawierającymi przemoc czy rasistowskimi może je zachęcić do zachowań agresywnych wobec rówieśników, słabszych czy ludzi innej narodowości, wyznania itd.


Cyberprzemoc to nowe oblicze przemocy rówieśniczej z wykorzystaniem róznych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, jak np.:

•       poczta elektroniczna,

•       czaty,

•       komunikatory,

•       strony internetowe, blogi,

•       serwisy społecznościowe,

•       telefony komórkowe.

Akty cyberprzemocy przyjmują różne formy:

•       nękanie,

•       straszenie,

•       szantażowanie,

•       publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących zdjęć, filmów, tekstów

•       podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli

Serwisy społecznościowe

•       Surfując po Internecie, nie jesteśmy anonimowi. Brak dbałości ludzi o własną prywatność jest niepokojącym zjawiskiem.

•       Pamiętajmy, że zamieszczając własne zdjęcia w naszym domu, czy przy naszym samochodzie, tak naprawdę sprzedajemy informacje o naszym stanie majątkowym.

•       Bogaci ludzie tego nie robią – dlaczego - dla swojego bezpieczeństwa.

Child grooming (ang. child grooming) – działania podejmowane w celu zaprzyjaźnienia się i nawiązania więzi emocjonalnej z dzieckiem, aby zmniejszyć jego opory i później je seksualnie wykorzystać. Jest to także mechanizm używany, by nakłonić dziecko do prostytucji czy udziału w pornografii dziecięcej. Potocznie poprzez child grooming rozumie się uwodzenie dzieci przez Internet.

Specyfika child groomingu

•       Uwodzenie przez Internet najczęściej jest procesem, w którym stopniowo postępuje przywiązanie dziecka do pedofila. W konsekwencji pojawiają się trudności emocjonalne u dziecka, a jeśli dojdzie do wykorzystania seksualnego, także poczucie winy za to, co się stało.

•       Włączanie dziecka w aktywność seksualną jest postępowaniem nieadekwatnym w stosunku do poziomu jego rozwoju psychoseksualnego. Ofiara tego rodzaju oddziaływań zawsze potrzebuje pomocy terapeutycznej, by wrócić do normalnego funkcjonowania.

Co zrobić, aby dziecko nie padło ofiarą groomingu?

ROZMAWIAĆ z dzieckiem o tym, jakie kontakty wolno mu nawiązywać za pomocą Internetu

OKREŚLAĆ, które kontakty są niebezpieczne

ZAPEWNIĆ, że warto żebyś Ty lub inne dorosłe osoby wiedziały o każdej osobie, z którą nawiązuje ono kontakt przez Internet

MÓWIĆ, PRZEKONYWAĆ, że cokolwiek zdarzy się niebezpiecznego w Internecie najważniejsze jest, aby dziecko Ci o tym opowiedziało

Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że dziecko nawiązało z kimś bliski kontakt w Sieci i jest on dla niego szkodliwy – skontaktuj się z HELPLINE.ORG.PL

Zespół uzależnienia od Internetu

Dzisiaj na świecie wyróżnia się najczęściej następujące podtypy ZUI (IAD):

•       erotomanię internetową (cybersexual addiction).

•       socjomanię internetową (cyber-relationship addiction).

•       uzależnienie od sieci (net compulsions).

•       przeciążenie informacyjne (information overload).

  • uzależnienie od komputera (computer addiction).

Zasady bezpieczeństwa mogące pomóc w zapobieganiu uzależnieniu dziecka od Internetu

•       Czas spędzany przez dzieci w Internecie musi być określony - pół godziny, godzina dziennie jest zupełnie wystarczająca.

•       Komputer powinien być ustawiony tak, by dorośli mieli możliwość sprawdzania co robi przy nim dziecko. Dzieci nie powinny używać Internetu pod nieobecność rodziców, w czasie przeznaczonym na naukę, ruch na świeżym powietrzu, posiłki, sen.

•       Uzgadniamy, co robi dziecko w sieci – małe dzieci potrzebują pełnej kontroli rodzica, starsze – zasad dotyczących czasu i sposobu używania Internetu.

Co zrobić w przypadku podejrzenia, że dziecko może być uzależnione od Internetu?

•       ODSEPAROWAĆ dziecko od Internetu (wyłączyć lub zawiesić usługę).

•       Skontaktować się z terapeutą w celu postawienia diagnozy i ewentualnej terapii

Telefon zaufania: 116 111

DLA SPECJALISTÓW:  800 100 100