7 października 2015 r. w Przedszkolu nr 4 w Pułtusku odbyła się wieczornica poświęcona pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. Montaż słowno-muzyczny oraz prezentacja multimedialna przygotowana  przez grono pedagogiczne z udziałem przedszkolaków w sposób bardzo ciekawy, nieco żartobliwie przybliżyła zgroma-dzonym gościom, rodzicom i dzieciom postać Wielkiego Polaka. Drogę Jego do świętości poprzez dzieciństwo, lata młodości, dorosłe życie i działalność duszpasterską. Piękna dekoracja oraz wspólne śpiewanie ulubionej pieśni Ojca Świętego „Barki”, piosenki „Kochamy Cię Janie Pawle II” nadało temu spotkaniu wyjątkowy nastrój. Pracownicy Biblioteki Pedago-gicznej, od lat współpracujący z Przedszkolem nr 4, tego wieczoru byli pod wielkim urokiem talentu występujących przedszkolaków i pomysłowości nauczycieli, którzy przygotowali tę piękną, kameralną uroczystość.