Prace konkursowe dziecka z rodzicem z Przedszkola Miejskiego nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Pułtusku na temat „Bawię się z moim dzieckiem” wykonane w ramach REALIZACJI ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHO-LOWYCH; GMINNEGO PROGRAMU PRZECIW-DZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2015 można podziwiać w holu budynku Domu Nauczyciela przy ul. Staszica 35. Wykonane z materiałów ekologicznych i surowców wtórnych będących odpadami – śmieciami, budzą zainteresowanie i podziw osób udających się do naszej biblioteki. Wyrażamy uznanie za dużą pomysło-wość i wyobraźnię rodziców i ich dzieci. Życzymy dalszych sukcesów i twórczego zapału, zaś wszystkich zaglądających na naszą stronę do obejrzenia tych przepięknych prac w galerii.