24. listopada 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku odbył się kolejny wieczór literacki, tym razem poświęcony kwiatom, które jak powiedziała autorka scenariusza i prowadząca spotkanie Krystyna Pawłowska „są nieodłącznym elementem ludzkości, towarzyszącym jej od wielu setek, a nawet tysięcy lat". Mowa kwiatów nie zna granic… taki tytuł nosiła uroczystość, przybliżająca zgromadzonym historię kwiatów opowiedzianą i wyrecytowaną wierszami poetów polskiej poezji m.in. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, A. Asnyka, J. Tuwima czy K.I. Gałczyńskiego. Spotkanie dało również odpowiedź na wiele pytań choćby do czego i w jakich sytuacjach były używane w dawnych czasach, dlaczego tak mocno związane są z naszym życiem od narodzin aż do śmierci. W tę krótką ale barwną, mieniącą się tysiącami płatków nieprzeliczonej ilości kwiatów, pachnącą podróż, przenieśli nas wspaniali artyści Teresa Kopka, Grzegorz Śniadowski, Hanna Janczak i Dorota Karkowska. Całość przeplatana była piosenkami znanych polskich artystów (Mieczysław Szcześniak, Katarzyna Sobczyk, Janusz Gniatkowski itd.) oraz pięknym śpiewem i grą na gitarze uczniów Kamila Przewłodzkiego i Macieja Krysiaka z ZS im. Bolesława Prusa w Pułtusku. A wszystko na tle pułtuskiego rynku i spo-glądającej na nas kwiaciarki, stojącej nieopodal wozu pełnego kwiecia, namalowanego przez emerytowanego nauczyciela Kazimierza Szymanka. Przez cały wieczór w powietrzu unosił się słodki zapach kwiatów,  którymi obdarowani zostali przybyli goście, a podarowanych przez właścicieli kwiaciarni, państwa Agnieszkę i Macieja Wąsiewskich. 

Pracownicy biblioteki dziękują wszystkim za liczne przybycie. Szczególnie nauczycielom emerytowanym, którzy nas odwiedzili i obdarzyli tyloma ciepłymi słowami. Bardzo dziękujemy za przybycie Pani Jadwidze Arbudzińskiej – szefowej sekcji emerytów i rencistów ZNP w Pułtusku. Szczególne po-dziękowania składamy naszemu fundatorowi, Panu Romanowi Dukalskiemu, za słodki poczęstunek i wspaniałą atmosferę.

Koleżankom i koledze, a w szczególności Pani Krystynie Pawłowskiej za przygotowanie części artystycznej i pracownikom Biblioteki Dorocie Karkowskiej i Joannie Sobocińskiej, które pozwoliły nam tego jesiennego wieczoru poczuć magię kwiatów.                            
Za kreacje aktorskie dziękujemy Paniom - Teresie Kopce, Hannie Janczak, Krystynie Pawłowskiej, Panu Grzegorzowi Śniadowskiemu i naszej utalentowanej recytatorce Dorocie Karkowskiej.
Za piękny śpiew i grę na gitarze uczniom Kamilowi Przewłodzkiemu i Maciejowi Krysiakowi oraz ich opiekunce – Pani Jolancie Piaseckiej - Żebrowskiej.